Інформація про збір даних відповідно до статті 13 GDPR


Ми опрацьовуємо Ваші персональні дані (скорочено "дані") виключно на підставі законодавчих положень. Даною заявою про захист даних ми хочемо всебічно поінформувати Вас про обробку Ваших даних нашою компанією, а також про претензії та права на захист даних відповідно до ст. 13 Основні європейські правила захисту даних (EU DS-GVO).

1. Хто відповідає за обробку даних та до кого Ви можете звернутися?
Відповідальна особа: Добронравова Світлана
Адреса
Телефон
Емейл

2. Які дані збираються та обробляються.
До персональних даних відносяться:
Прізвище ім'я по батькові.
Електронна адреса.
Номери телефонів.
Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика та інші).

3. Принципи обробки персональних даних
3.1 Обробка персональних даних здійснюється на законній та справедливій основі.
3.2 Обробці підлягають лише персональні дані, які відповідають цілям їхньої обробки.
3.3 Зміст та обсяг оброблюваних персональних даних відповідають заявленим цілям обробки. Не допускається надмірність оброблюваних персональних даних стосовно заявлених цілей їх обробки.
3.4 Збір та обробка даних ґрунтуються на статті 6 (1) (b) GDPR. Дані не передаватимуться третім особам. Дані будуть видалені, як тільки вони більше не знадобляться для їх обробки.

4. Ціль обробки персональних даних
Ваша згода на збір даних відповідно до статті 13 DSGVO дає нам велику перевагу для аналізу цінних даних. Чим більше даних ми збираємо, тим краще ми розуміємо наших клієнтів та прив'язуємось до них.
Цілями обробки даних є:
інформування Користувача через телефонний дзвінок про послуги, які його цікавлять;
надання доступу Користувачеві до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті https://dobronravova-studio.com.
дані Користувач, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувача на сайті, покращення якості сайту та його змісту.
Також Оператор має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події.

5. Чи передаються особисті дані до третіх країн?
Ми не передаємо даних до третіх країн. Передача здійснюється лише у кожному окремому випадку на підставі рішення Європейської Комісії, стандартних договірних умов, відповідних гарантій або Вашої прямої згоди.

6. Які права на захист даних має Користувач
6.1 Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення через електронну пошту на електронну адресу Оператора svitlanadobronravova@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».
6.2 Крім того, Користувач має право запросити інформацію про дані, які ми зберігали, та у разі неточності може подати запит на виправлення даних або видалення даних у разі їх неприпустимого зберігання.
6.3 Якщо Ви вважаєте, що під час обробки Ваших даних ми порушуємо закони про захист даних, просимо Вас зв'язатися з нами, щоб роз'яснити ці питання.

7. Заключні положення
7.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення стосовно питань, що цікавлять обробку його персональних даних, звернувшись до Оператора.
7.2 У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.